Архиви

Месечна Архива за: ‘March, 2012’

Пријава за Собрание на Акционери на ден 31/05/2013

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 31/05/2о13 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Прочитај Повеќе

Материјали за Собрание на Акционери на 21/04/2012

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 21/04/2012 година.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 21/04/2012

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 21.04.2012 година (Сабота) со почеток во 09,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе