Производи

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Машински Парк

Овде можете да погледнете фотографии од Машинскиот Парк на Акционерското друштво „Мода“ Свети Николе.
Погледни Галерија

Машки Кошули

Овде можете да погледнете фотографии од Машките Кошули на Акционерското друштво „Мода“ Свети Николе.
Погледни Галерија