Архиви

Архива на Категории за: ‘Прашања од Собрание’

Записник од Собрание на Акционери од 30/05/2023

З А П И С Н И К Од седница на Собранието на акционери при А.Д. „Мода“ Св. Николе одржана на ден 30/05/2023 год.

Прочитај Повеќе

Записник од Собрание на Акционери од 10/04/2011 год.

З А П И С Н И К Од седница на Собранието на акционери при А.Д. „Мода“ Св. Николе одржана на ден 10/04/2010 год. со почеток во 09:00 часот во трпезаријата на Друштвото.

Прочитај Повеќе