Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 26/05/2015

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 26.05.2015 година (Вторник) со почеток во 13,50 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.