Архиви

Месечна Архива за: ‘April, 2023’

Материјали за Собрание на Акционери на 30/05/2023

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 30/05/2023 година.

Прочитај Повеќе

Пријава за Собрание на Акционери на ден 30/05/2023

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 30/05/2023 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 30/05/2023

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 30.05.2023 година (Вторник) со почеток во 11,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул. „Маршал Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе