Архиви

Месечна Архива за: ‘April, 2018’

Пријава за Собрание на Акционери на ден 29/05/2018

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 29/05/2018 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Прочитај Повеќе

Материјали за Собрание на Акционери на 29/05/2018

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 29/05/2018 година.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 29/05/2018

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 29.05.2018 година (вторник) со почеток во 11,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул. „Маршал Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе