Архиви

Месечна Архива за: ‘May, 2013’

Материјали за Собрание на Акционери на 31/05/2013

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 31/05/2013 година.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 31/05/2013

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 31.05.2013 година (Петок) со почеток во 13,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе