Архиви

Месечна Архива за: ‘April, 2011’

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 14.05.2011 год.

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 14.05.2011 година (Сабота) со почеток во 09,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе

Записник од Собрание на Акционери од 10/04/2011 год.

З А П И С Н И К Од седница на Собранието на акционери при А.Д. „Мода“ Св. Николе одржана на ден 10/04/2010 год. со почеток во 09:00 часот во трпезаријата на Друштвото.

Прочитај Повеќе

Материјали за Собрание на Акционери на 14/05/2011 год.

Преземете ги Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе на 14/05/2011 година.

Прочитај Повеќе