Aktionäre

Joint Stock Company für die Textilproduktion "Moda" Sveti Nikole

Materialien für die Hauptversammlung am 29/05/2020

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 29/05/2020 година.

Материјали за Собрание

Годишен извештај за 2019 год.