Archives

Category Archive for: ‘Public Call’

Public Call for Meeting of Shareholders of 29/05/2018

 

Read More

Public Call for Extraordinary Meeting of Shareholders of 09/11/2017

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Свикување на Вонредно Собрание на Акционери на ден 09.11.2017 година (четврток) со почеток во 13,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул. „Маршал Тито” бр. 79 Св. Николе.

Read More

Public Call for Meeting of Shareholders of 17/05/2017

 

Read More

Page 3 of 5«12345»