Контакт

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Целосен назив на друштвото

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе – Република Македонија

Адреса

Ул. „Маршал Тито“ бр. 79
2220 Свети Николе
Република Македонија

Телефони

Централа: +389 (0) 32-443-928
Извршен директор: +389 (0)32-443-935
Финансиски директор: +389 (0) 32-440-888
Комерција: +389 (0) 32-441-117
Факс: +389 (0) 32-443-159
Е-маил: moda@moda.com.mk
Веб страна: www.moda.com.mk

Локација

map Местоположба: АД „МОДА“ се наоѓа на излезот од градот Свети Николе во правец на Овче Поле, т.е. регионалниот пат Штип-Велес.