Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Јавен Повик за Вонредно Собрание на Акционери на 09/11/2017

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Свикување на Вонредно Собрание на Акционери на ден 09.11.2017 година (четврток) со почеток во 13,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул. „Маршал Тито” бр. 79 Св. Николе.