Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 21/04/2012

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 21.04.2012 година (Сабота) со почеток во 09,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе

Записник од Собрание на Акционери од 10/04/2011 год.

З А П И С Н И К Од седница на Собранието на акционери при А.Д. „Мода“ Св. Николе одржана на ден 10/04/2010 год. со почеток во 09:00 часот во трпезаријата на Друштвото.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 14.05.2011 год.

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 14.05.2011 година (Сабота) со почеток во 09,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе

Страница 13 од 14« Прва...«1011121314»