Архиви

Месечна Архива за: ‘August, 2022’

Пријава за Собрание на Акционери на ден 30/09/2022

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 30/09/2022 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Прочитај Повеќе

Материјали за Собрание на Акционери на 30/09/2022

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 30/09/2022 година.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 30/09/2022

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 30.09.2022 година (Петок) со почеток во 11,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул. „Маршал Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе