Архиви

Месечна Архива за: ‘May, 2017’

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 17/05/2017

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 17.05.2017 година (среда) со почеток во 11,00 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул. „Маршал Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе

Материјали за Собрание на Акционери на 17/05/2017

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 17/05/2017 година.

Прочитај Повеќе