Архиви

Месечна Архива за: ‘May, 2015’

Материјали за Собрание на Акционери на 26/05/2015

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 26/05/2015 година.

Прочитај Повеќе

Пријава за Собрание на Акционери на ден 26/05/2015

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 26/05/2015 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Прочитај Повеќе

Јавен Повик за Собрание на Акционери на 26/05/2015

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе објавува ЈАВЕН ПОВИК за Собрание на Акционери на ден 26.05.2015 година (Вторник) со почеток во 13,50 часот во деловните простории на друштвото во Св. Николе со седиште на Ул.”М. Тито” бр. 79 Св. Николе.

Прочитај Повеќе