АД МОДА

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Машински Парк

Овде можете да погледнете фотографии од Машинскиот Парк на Акционерското друштво „Мода“ Свети Николе.

Машки Кошули

Овде можете да погледнете фотографии од Машинскиот Парк на Акционерското друштво „Мода“ Свети Николе.

Наши Партнери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Повеќе Инфо!

Информации во врска со Собрание на Акционери, Материјали, Пријава за учество на Собрание...

Добредојдовте на веб страницата на АД „МОДА“ Свети Николе
За Нас

A АД “Мода“ преставува правен следбеник на некогашното јорганџиско производно претпријатие “Свила” од Свети Николе  кое било основано со Одлука од страна на Народниот одбор на општина Св.Николе бр. 325 од 1955 год.

Историјат

Почетните дејности на претпријатието биле Производство на јоргани и производство на рачно-јазлени килими, а потоа претпријатието воведува и други дејности. Прочитај Повеќе

Корпоративно Уредување

Уредувањето на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе е со едностепен модел на управување. Прочитај Повеќе